Sport

A hüvelykujjunkkal már rendkívül jól „swipe”-olunk.
Érdemes elkezdeni testünk fennmaradó 99%-át is tornáztatni –
ha élni akarunk.”


Sportélet-sportkör
Öltözék a tanórákon: fehér, feliratos iskolai egyenpóló, sötét (fekete vagy kék) rövidnadrág, fehér zokni, sportcipő, tisztasági csomag.
A 7-9. évfolyamokon heti egy néptánc-, a 7-10. évfolyamokon heti egy úszás órát tartunk. A mindennapos testnevelés keretében bármely évfolyamon lehet még úszás óra.

Felmentések
Szülői fölmentést egy félévben egy alkalomra kérhet a szülő, melyet a diáknaptárba kell beírni. (Papírokat nem áll módjában a testnevelőnek elfogadni.) Hosszabb időre szóló fölmentést háziorvos illetve szakorvos igazolásával fogadunk el. 2 hétnél hosszabb ideig tartó fölmentést az iskolaorvossal láttamoztatni kell. A teljes, illetve részleges fölmentést (gyógytestnevelésen résztvevők is) szeptember 20-ig kell elintézni, láttamoztatni az iskolaorvossal és bemutatni a testnevelő tanárnak.
A testnevelésórán mindig kötelező a részvétel, minden tanuló-nak. A csak gyógytestnevelésre járóknak és a féléves vagy éves fölmentéssel rendelkezőknek nem kötelező jelen lenni az óra-rendi testnevelés órán, ha az az első vagy az utolsó lenne.

Felszereléshiány
Akinek az órán nincs felszerelése, annak 8 munkanapon belül egy plusz „mindennapos” testnevelésórán részt kell vennie, így pótolva az elmulasztott órát. A digitális naplóba a felszereléshi-ányt beírjuk. Úszást úszással, testnevelésórát bármely testneve-lésórával lehet pótolni. A pótlást a diáknaptárba be kell írni és aláíratni a sportfoglalkozást tartó tanárral. Ha a diáknak nincs felszerelése és 8 munkanapon belül nem pótolja az órát/órákat valamelyik délutáni sportfoglalkozáson, a következő fokozatok lépnek életbe:
- 2 pótolatlan felszereléshiány: szaktanári figyelmeztetés;
- 3 esetén: szaktanári intés;
- 4 esetén: osztályfőnöki figyelmeztetés;
- 5 esetén: osztályfőnöki intés;
- 6 esetén: igazgatói figyelmeztetés;
- 7 esetén: igazgatói intés.

A digitális naplóban a felszereléshiány továbbra is benn marad. Úszás óra alól a lányok havonta egy egészségügyi fölmentést kérhetnek, melyet a diáknaptárba kell beírni a következő formá-ban: Eü. felmentés, dátum, szülő aláírása. Ilyen esetekben a diákok a velük párhuzamosan zajló testnevelésórán kötelesek részt venni.

A mindennapos testnevelés alól a hatályos jogszabály alapján lehet fölmentést kérni. E fölmentési kérelem formanyomtatvá-nyát minden félév kezdetekor kiadjuk, és akkor szabjuk meg a határidejét is. Az iskolában űzhető sportokról szeptemberben adunk bővebb tájékoztatást.
Naptár
Aktuális | Kovetkező események
ImpresszumAdatkezelési tájékoztató

Minden jog fenntartva © Szent Margit Gimnázium

Tervezte az Unicial