Emelt szint - Fakultáció

Ugrás: << A fakultációk Dicsérete >>

Ugrás: << Hivatalosan a fakultációkról és a természettudományos "light" faktról >>l

 

"Az Fakultációk Dicsérete"

"Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az fakultációnál?"
Balassi után szabadon

Matematika

Ha most lennék tizedik osztályos tanuló, ha fakultációt kellene választanom, akkor bizonyára tudnám, hogy milyen pályára készülök, mi lesz a hivatásom, mivel szeretném felnőttként megkeresni a kenyeremet.

Ha még nem dőlt el a nagy terv: mi leszek, ha nagy leszek, akkor nem könnyű a választás.

Ha tudom, hogy eddigi tanulmányaimban az alapozás matematikából jól ment és érettségi után egyetemen folytatnám a felkészülést a jövőmre, akkor belátom, hogy szükségem van komolyabb matematikai képzésre.

Erre ad lehetőséget az emelt szintű matematika fakultáció. Itt tudom megszerezni azokat az eszközöket, amelyekkel az egyetemi matematikai és szakmai tárgyakban komoly feladatok megoldására lehetek képes.

Az emelt szintű matematika tanulása heti hat órában zajlik, lényegesen gazdagabb tananyagot kell elsajátítani, mint középszinten. Olyan izgalmas területeken kell alapos rutint szerezni, mint a határértékszámítás, differenciálszámítás, integrálás stb. Ez az emelt szintű képzés teszi lehetővé, hogy egyetemi matematika tananyagot képes legyek megtanulni.

Aki tudomásul veszi, hogy a gimnázium a diák munkahelye, ahol a tudás megszerzésén dolgozik, azok számára az emelt szinten zajló matematika órák élményt jelentenek majd. A matematika eredményes és komoly tanulása csak eszköz a választott cél elérésében.

Akkor is az emelt szintű matematika tanulást választanám, ha az egyetemi felvételhez elegendő a középszintű matematika érettségi, de az egyetem első egy-két évében a matematika alapozó vizsgatárgy.

Sajnos, nem nekem kell fakultációt választanom. A választást alaposan meg kell fontolni és a döntés felelőségét vállalni kell!

Én bizonyára az emelt óraszámú emelt szintű matematikát választanám, akárcsak több évtizeddel ezelőtt, amikor tudtam, hogy az egyetemi tanulás után ezt a tárgyat szeretném tanítani.

 Pákh György matematikatanár

 

Magyar

11.osztályban a magyar nyelv és irodalom fakultáción heti két órában a következő fő feladatokra koncentrálunk:

 1. a 9-10. osztály irodalom tananyagának összefoglalása különös tekintettel az irodalomtörténeti korszakokra, stílusirányzatokra
 2. az irodalomelméleti ismeretek áttekintése: műnemek, műfajok, verstan
 3. vers- és novellaelemzések készítése, érvelő reflektálások írása
 4. az elmúlt évek érettségi feladatlapjainak megoldása

 

Mindezek áttekintése, gyakorlása segítséget nyújt mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi vizsga sikeres letételéhez.

Végül, de nem utolsósorban célunk az is, hogy év végére eljussunk az elhatározásig: Emelt szinten szeretnénk érettségizni magyar nyelv és irodalomból!

Szeretettel várunk minden irodalom iránt érdeklődő és olvasni szerető diákot.

Murányi Ilona magyartanár

 

Történelem

Iskolánkban évek óta kiemelten sok diák jelentkezik emelt szintű történelem érettségire. Az erre való felkészítést szolgálta másfél évtizeden át a történelem sávos tanítása, jelenleg pedig a heti két órában (általában: csütörtök 6-7. óra) tartott történelem fakultáció.

A fakultáció célja az alap történelemórán tanult ismeretek rendszerezése, átismétlése. Az órákon kiemelten szem előtt tartjuk az érettségi követelményeket – azaz csak azokat a témaköröket ismételjük át, melyek az írásbelin vagy a szóbelin előfordulhatnak.
A diákokat a délutáni foglalkozásokon rendszeresen számonkéréssel (dolgozatokkal) is ösztönözzük a folyamatos tanulásra. Ezek anyagának összeállításakor kiemelt hangsúlyt kapnak a kerettantervi követelmények. A dolgozatok a 11. évfolyamon kifejezetten teszt jellegűek, a 12. évfolyamon pedig a tesztek mellett esszéket is írunk – a gyakorlás céljából.
Természetesen a történelem fakultáció nem csak azoknak a diákoknak nyújt segítséget, akik emelt szinten érettségiznek majd – minden csoportban vannak, akik végül inkább a középszintű érettségit választják.


Dr. Szentgáli Zsolt történelemtanár

 

Informatika

11. és 12. osztályban is heti 4-4 óra

Nehéz manapság olyan szakmát, foglalkozást választani, amely nem tartalmaz valamilyen szinten informatikai ismereteket. Nagyon hasznos tudást szerezhetnek a diákok az informatika fakultáción, de természetesen az is igaz, hogy ezt a tudományágat nem lehet „meg”tanulni. Az állandóan bővülő, táguló ismereteknek csak az alapjait tanulhatjuk meg a gimnáziumban.
Az informatika tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát lehet tenni, közép és emelt szinten is.
• A középszintű érettségire felkészítő informatika fakultáció a már megtanult ismereteket szilárdítja meg, és új ismeretként elsajátítjuk az adatbázis-kezelés alapjait.
• Emelt szinten ugyanezek a témák szerepelnek, de több, emelt szintű tartalommal (pl. stílusok, tartalomjegyzék, feltételes formázás, adatbázisfüggvények, …) és a manapság központi fontosságú programozási ismeretek.

A csoportok:
• 11-es, középszintű érettségire készülő csoport(ok) Ha van rá igény, két csoport is indulhat. Az egyik a „rendes” faktos sávban (csütörtökön); a másik olyan napon (pl.: szerdán), amikor harmadik emelt szintű képzés-ként is föl lehet venni.
• 12-es középszintű érettségire készülő csoport – később jutott az eszébe, hogy szeretne infóból rendes (nem előrehozott) középszintű érettségi vizsgát tenni. Ennek az időpontja függ a többi fakultáció idejétől.
• 12-es emeltszintű érettségire készülő csoport.

Az óraszámok:
• középszintű érettségire készülő csoportoknál heti 2 óra
• emeltszintű érettségire készülő csoportnál heti 4 óra.


Fenyvesi Katalin informatikatanár

 

Fizika

11. és 12. osztályban is heti 4-4 óra

A fizika emelt szintű érettségi előkészítőt azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik elkötelezettek a fizika iránt és műszaki, vagy az orvosi pályára készülnek. A műszaki felsőoktatáshoz elengedhetetlen az emelt szintű matematika képzés felvétele. Sok felsőfokú intézmény emelt szintű érettségi vizsgát ír elő a bekerüléshez, amit csak azok a diákok tudnak teljesíteni, akik az érettségi előkészítőn részt vesznek. A 11 és a 12. évfolyamon is heti 4 órában folyik a képzés.


A tanulmányokat a 11. évfolyamon a mechanikával kezdjük és minden témakört újra átveszünk, kiegészítve az eddig tanultakat. Természetesen, ha valahol az alapok nagy nehézséget okoztak, akkor azt a részt újra átbeszéljük. Gyakoroljuk a feladatok megoldását, amiből sok házi feladat is van, mert szükség van az ismeretek alapos begyakorlására. Mindemellett önálló kísérletekkel is az elmélyült tudást szeretnénk megalapozni.

Az órát tartó tanárt az Igazgató Úr nevezi ki, a biztos döntés augusztus végére lesz meg.

Az órákat csak félévkor és év végén lehet leadni. Aki leadja, és nincs másik természettudományos előkészítő órája, annak természettudományos fakultáción kell részt venni, és a féléves tananyagból vizsgáznia kell. Az emelt szintű képzés felvétele félévkor és a tanév végén csak vizsgával lehet.

A fizika csoportok száma a jelentkezők számától függ.

Minden komoly érdeklődőt szeretettel várunk.

Fizika munkaközösség.

 

Galilei tette a matematikát a fizika nyelvévé, de a fizika nem képletek halmaza, hanem jelenségek, amelyeket értelmezni és magyarázni kell. A fizika fakultáció ezt segíti. Természetesen gyakoroljuk a feladatokat, az önálló kísérleteket és azok kiértékelését. Az alapórán szerzett tudás nem elegendő a további ismeretek elsajátításához.

A mérnöki pályához elengedhetetlen a matematika és informatikai tudás a fizika mellett. Azok jelentkezzenek a fakultációra, akik ilyen területen szeretnének tovább tanulni.

Orovica Erzsébet fizikatanár

 

 

Kémia

Óraszám: 11. és 12. osztályban is heti 4-4 óra

Tematika: a fakultációs órákon 11. osztályban átismételjük a gimnáziumi kémia anyagot (általános kémia, szervetlen kémia, szerves kémia), kiegészítve az emelt szintű érettségihez szükséges ismeretekkel. A rendszerezésen kívül itt számos új anyagrésszel is fogtok találkozni (amelyek az új NAT miatt kimaradtak az alapórás tanmenetből, de az érettségihez nélkülözhetetlenek) Az elméleti anyag áttekintésével párhuzamosan begyakoroljuk a különböző számítási típuspéldákat (pl. termokémia, pH-számítás, kémiai egyensúly, elektrokémia…).

a 12. évfolyamon már inkább az érettségi feladattípusok gyakorlására kerül a fő hangsúly, valamint átnézzük a szóbeli vizsgához szükséges kísérleteket, gyakoroljuk a tételek kidolgozását és a tételfelmondást is. Számolásnál is egyre összetetteb példákkal foglalkozunk, illetve a korábbi évek emelt szintű feladatit oldjuk meg.

Számonkérés: minden héten lesz számonkérés valamilyen formában (tesztsor, kísérletelemzés, számítási feladat…) a nagyobb témakörök végén pedig témazáró dolgozatokat írunk, amelyek már az érettségihez hasonló feladattípusokat tartalmaznak.

Kiknek ajánljuk a faktot: minden olyan tanulónak aki olyan felsőoktatási képzésre jelentkezik ahol kötelező az emelt szintű kémia érettségi (pl orvos, gyógyszerész, vegyészmérnök, kémia tanárJ ….)

Mennyire nehéz a fakt az alapórákhoz képest: sokkal nehezebb. Elsősorban a számolási feladatok tekintetében, ahol a kémiai ismeretek mellett néha komoly matematikai tudásra is szükség van, de az elméleti anyagban is vannak bonyolult komplex gondolkodást igénylő részek. A faktot ezért elsősorban azoknak javasoljuk, akik alapórán ötösök voltak kémiából.

Somogyi Mihály kémiatanár

 

Biológia

11. és 12. osztályban is heti 4-4 óra

A fakultációs órákon átismételjük az alapórákon tanultakat, és erre ráépítjük a fakultációs többletanyagot. A tananyag tárgyalása a Mozaik Kiadó 10-12. évfolyamos biológia tankönyvek teljes anyaga és az Oktatási Hivatal „Részletes érettségi követelményrendszer biológiából” című dokumentuma alapján történik.

A 11. évfolyam témái: a rendszerezés alapjai; vírusok, prokarióták, egyszerűbb eukarióták; az állatok teste és életműködése; a legfontosabb állattörzsek; az állatok viselkedése; a növények teste és életműködései, a növények és a gombák rendszere; biokémiai anyagok; biokémiai folyamatok; sejtalkotók.

A 12. évfolyam témái: az emberi szervezettan; önszabályozás; önreprodukció; öröklődés; evolúció; ökológia.

Az utolsó félévben történik a genetikai, ökológiai, élettani és biokémiai problémafeladatok és a számításos példák gyakorlása.

Az alapórai témák átismétlése egyszerre viszonylag nagyobb anyagok újratanulását követeli meg. Az átismételt anyag és az újabb fakultációs ismeretek alapján minden héten érettségi feladatok formájában írunk dolgozatot az előző leckéből. Értékelés után átbeszéljük a feladatok helyes megoldásait és korrigáljuk az esetleges tévedéseket. A témakörök végén összefoglaló jellegű érettségi feladatokból írunk témazárót. Témakörönként mindenkinek be kell számolnia egy gyakorlati és egy elméleti emelt szintű érettségi minta-tételből, amelyeket az OH által kiadott tételsor alapján dolgozunk ki. A beszámolók külön időpontokban, 0. órában vagy délután zajlanak.

Trembeczki Mária biológiatanár

 

Földrajz

11.o: heti 4 óra --- 12. o - 2 v. 4 óra

Mire jó egyáltalán a földrajz érettségi?

 1. magyar, matek, töri, nyelv mellé mindenkinek kell egy 5. érettségi tantárgy.
 2. számos egyetemi képzésnél számíthat a földrajz érettségi, a bölcsészet- és természettudományi képzésektől kezdve, az agrárképzéseken át a gazdaságtudományi képzésekig.
 3. előrehozott érettségit lehet tenni földrajzból!

Miért éri meg földrajzból előrehozott érettségit tenni?

 1. több idő és energia jut 12. évfolyamon a többi érettségi tárgyra→jobban fognak azok sikerülni J
 2. 11. év végén csak földrajzból érettségizel→több időt és energiát tudsz ráfordítani→szuperül fog sikerülni J
 3. 9. és 10. évfolyamon nagyon jól megtanultad a földrajzot
 4. a földrajz érettségi relatíve könnyű
 5. hátrányai is lehetnek: több időt és energiát kell ráfordítani 11. évfolyamon, miközben a többi tantárgyra is készülni kell

Miért érdemes a földrajz fakultációt választani?

 1. lehet pótolni/feleleveníteni a 7-10. évfolyamos földrajzi ismereteket
 2. középszintű földrajz érettségire kiválóan felkészít
 3. lehetőséget nyújt az emelt szintű földrajz érettségihez, amely szintén nem olyan nehéz (és a továbbtanuláshoz egy emelt szintű érettségi kötelező)
 4. hátrányai is lehetnek: heti minimum plusz négy óra elfoglaltságot jelent, ill. erre is tanulni kell, vannak dolgozatok

Kinek javaslom a földrajz fakultációt?

 1. aki földrajzból legalább négyes átlagú
 2. aki 2023-ban (előrehozott) középszintű földrajz érettségit szeretne tenni
 3. aki 2024-ben emelt szintű földrajz érettségit tervez tenni
 4. aki pótolni szeretné az elmúlt évek földrajzos tanulmányait.

Jávor Gellért földrajztanár

  

Hivatalosan a fakultációkról és a "light" faktról

Emelt szintű oktatás

A 11-12. évfolyamon lehet emelt szinten tanulni egy, két vagy három tantárgyat. A 10. évfolyamos diák nehéz dilemmája: milyen tárgyat válasszak? Hát olyat, amiben jó vagy, mert az emelt képzés nem korrepetálás, magas követelmények elé állít, ami feltétlenül hasznos a felsőfokú tanulmányaidhoz. Az egyetemre bejutás föltétele legalább egy emelt szintű érettségi letétele (a művészeti képzés kivételével).

A matekot emelt szinten választók külön tanulják azt a középszintre járó osztálytársaiktól. Magyarból, történelemből, idegen nyelvből, fizikából és biológiából együtt tanul az egész osztály (csoport), erre jön heti két órában az emelt szintű képzés. (Ebben az esetben is csak egy jegyet kap a tanuló az adott tárgyból.) Van olyan tantárgy is – a kémia, az informatika –, melyet az utolsó két tanévben már csak emelt szinten lehet tanulni. Tervezd a jövőd és alapozd meg azt!

A választott órákon a részvétel kötelező. Az emelt szinten változtatni csak félévkor és év végén lehet – a tanév rendjében meghatározott időpontokig.

A természettudományos "Light" fakt

Azok számára a NAT (Nemzeti Alaptanterv) heti két órás kötelező természettudományos képzést ír elő a 11. évfolyamban, akik nem választanak semmiféle természettudományos emelt szintű képzést (Fizika - Kémia - Biológia - Földrajz tárgyakból legalább egyet.)

 
Földrajz - bemutatás - helyi-tanterv.pdf - várható anyag (változhat)

Fizika - bemutatás - témakörök  - várható anyag (változhat)

Kémia - bemutatás - témakörök - várható anyag (változhat)

 

 

A tantárgyak emelt szinten

Az emelt szintű képzés nélkül nem könnyű emelt szintű érettségit tenni, amely azonban elvárt a továbbtanuláshoz. A képzés természetesen magasabb szinten folyik, mint a tárgy alapórája, azaz az adott tárgyból közepes eredménnyel rendelkezőknek nem érdemes azt választania.

Iskolánk emelt szintű képzést biztosít a következő tantárgyakból (megfelelő számú jelentkező esetén – de ez általában megvan):

Magyar
Történelem
Matematika
Informatika
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz

Minden tanuló az informatika emelt szintet nem számítva legfeljebb két tárgyat vehet fel. Egyetlen, második, vagy akár harmadik emelt szintnek  választható az informatika. Négy emelt szint nem választható - tapasztalat alapján hármat is csak a legjobbak tudtak teljesíteni.

 

A tárgyak beosztása - emelt szinten és a természettudományos "light" fakton

Emelt szint 

 EMELT SZINT 11. évfolyam  12. évfolyam
Magyar +2 +2
Történelem +2 +2
Matematika +4+2 +4+2
Informatika +4 +4 
Fizika  +4 +4 
Kémia  +4  +4
Biológia  +4  +4
Földrajz +4  +4 

 

A matematika tanítása sávos rendszerben történik - vagyis az alapszinten tanulók külön tanulják a matematikát az emelt szinteten tanulóktól. 

Informatikából azok, akik emelt érettségire készülnek: heti 4 óra; a többieknek heti 2 óra. A többi tantárgyból az alap óraszámon túl marad a két óra. 

"Light" fakt

"LIGHT" FAKT 11. évfolyam
ÖSSZ: HETI +2
Fizika: negyed év  
Kémia: negyed év  
Biológia: negyed év  
Földrajz: negyed év  

Egyszerre négy csoport indul,  és indegyik csoport más-más tárggyal kezd, majd mindez negyed évenként "rotálódik", Így mindenki részesül mind a négy tárgy oktatásában.

Tanügyi oldal

A tanulók munkáját emelt szinten félévi és év végi érdemjeggyel értékeljük, a sávba be nem osztott emelt szintű tantárgyak érdemjegyeit az alap- és emelt óraszámban tanító pedagógusok közösen állapítják meg és egy érdemjegyet kap a diák.

A természettudományos "Light" fakt oktatása 4 csoportban történik: egy-egy csoport minden negyed évben más-más tantárgyat tanul, melyek a Fizika - Kémia - Biológia - Földrajz. A csoportok beosztását az igazgató végzi. Az első félév érdemjegye a az első kettő tantárgy jegyeiből, az év végi a négy tantárgy jegyeiből áll össze.

A választott emelt szintű, vagy a természettudományos "light" fakt órák látogatása kötelező, a hiányzások kezelése az alaptantervi órákkal megegyező módon történik.

A választott emelt szint megváltoztatása vagy esetleges leadása csak félévkor és év végén lehetséges. Ezt a szülő, a tanuló és a szaktanár által aláírt írásbeli kérvénnyel kell kérelmezni az igazgatótól az iskola által meghatározott időpontig. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az emelt szintű csoportok  létszáma általában min. 12 fő.

Aki 11. évfolyam félévekor úgy ad le természettudományos (Fizika - Kémia - Biológia - Földrajz) emelt szintű képzést, hogy nem marad más természettudományos képzése, annak a fentebb említett "light" fakton kell tovább részt vennie. Ebben az esetben a "light" fakt féléves anyagából osztályozó vizsgát kell tennie, mely beszámít az évvégi jegyébe.

 

Jogkörök

Az emelt szintű képzés indítása a legtöbb esetében az igazgató jogköre.
Így lehet, hogy bizonyos képzés nem indul (túl alacsony számú jelentkezés miatt); illetve az is lehetséges, hogy bizonyos emelt szintű képzésnél létszámkorlátot vezet be. Ekkor a szokásos utolsó félévi átlag alapján húzza meg a bekerülési küszöböt. Ilyen korlátozásokra az utóbbi időben nem volt precedens, de az igazgatónak gazdasági és humánpolitikai szempontok miatt kötelessége fenntartani ezen jogát.

 

 
Naptár
Aktuális | Kovetkező események
ImpresszumAdatkezelési tájékoztató

Minden jog fenntartva © Szent Margit Gimnázium

Tervezte az Unicial