Emelt szint - Fakultáció

Ugrás: << A fakultációk Dicsérete >>

Ugrás: << Hivatalosan a fakultációkról és a természettudományos "light" faktról >>

 

"Az Fakultációk Dicsérete"

"Továbbtanulni-vágyók, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az fakultációnál?"
Balassi után szabadon

Matematika

Frissítve: 2024.05.06.

Iskolánkból matekból tesznek a legtöbben emelt szintű érettségit.

Nem csak azért, mert szükség van rá. Hanem mert ebből a tárgyból a "legkönnyebb" :-o. Ugyanis magas óraszámban, kiváló szaktanárok mellett tanulnak nálunk a diákok matekot már az első iskolai évüktől. Ha nem is gyalog-galopp, de mégis, kiszámíthatóan jó eredmény lesz belőle.

Egyébként is, a legtöbben a matek fakultációt választják. A továbbtanulások több, mint kétharmadánál szükség van rá. Vagyis ha a matek faktot választod, és legalább 4-es vagy 10. osztály végén, akkor biztos nem nyúlsz mellé. 

Itt tudod megszerezni azokat az kompetenciákat, amelyekkel az egyetemi matematikai és szakmai tárgyakban komoly feladatok megoldására lehetsz képes.

Az emelt szintű matematika tanulása heti hat órában zajlik, lényegesen gazdagabb tananyagot kell elsajátítani, mint középszinten. Olyan izgalmas területeken kell alapos rutint szerezni, mint a határértékszámítás, differenciálszámítás, integrálás stb. Ez az emelt szintű képzés teszi lehetővé, hogy egyetemi matematika tananyagot képes legyél megtanulni.

Érdemes azért szem előtt tartani, hogy csak akkor lesz hasznos számodra a matek fakultáció, ha komolyan is veszed... Általában nem úgy tanulnak meg úszni az emberek, hogy szúrósan nézik az úszó vb-t :-)

És még valami. Akadnak olyan diákok is, akik mateknál a középszintű képzéstől irtóznak - ott ülni a sok uborkával együtt, és unatkozni... Ez is lehet ám egy szempont!

Pákh György - Vízhányó Zsolt matematikatanárok

 

Magyar

Frissítve: 2024.05.01.

Tudnivalók az emelt szintű érettségi vizsgáról:  KLIKK

 

11-12.osztályban a magyar nyelv és irodalom fakultáción heti két órában a következő fő feladatokra koncentrálunk:

 1. a 9-11. osztály irodalom tananyagának összefoglalása különös tekintettel az irodalomtörténeti korszakokra, stílusirányzatokra
 2. az irodalomelméleti ismeretek áttekintése: műnemek, műfajok, verstan
 3. vers- és novellaelemzések készítése, érvelő reflektálások írása
 4. az elmúlt évek érettségi feladatlapjainak megoldása
 5. a leíró magyar nyelvtan alapjai

Emelt szinten az írásbeli  feladatlap egy nyelvi műveltségi feladatsorból áll  adott szöveghez kapcsolódva, ezután egy műelemzés vagy összehasonlító műelemzés következik, majd egy  érvelő fogalmazásban kell reflektálni egy adott korjelenségre.

2024-től az írásbeli középszintű érettségin egy 20 pontot érő tesztben számon kérik az alapvető irodalomelméleti anyagból, a memoriterekből és a kötelező olvasmányokból való általános tájékozottságot is.

Mindezek fényében az emelt szintű és a középszintű érettségihez is hasznos a fakultációs órák felvétele.

Végül, de nem utolsósorban fő célunk természetesen az, hogy 12. osztályban merjük vállalni az emelt szintű érettségit magyar nyelv és irodalomból, ami mint tudjuk plusz pontokat jelent az egyetemi felvételnél.

Szeretettel várunk minden irodalom iránt érdeklődő és olvasni szerető diákot.


magyar-nyelv-es-irodalom-fakultacio-anyaga--2024.pdf (46 kB)


magyar-nyelv-es-irodalom-erettsegi-vizsga.pdf (220 kB)


magyar-nyelv-es-irodalom-erettsegi-vizsga.pptx (352 kB)

 

 

 

 

 

 

Murányi Ilona magyartanár

 

Történelem

Iskolánkban évek óta kiemelten sok diák jelentkezik emelt szintű történelem érettségire. Az erre való felkészítést szolgálta másfél évtizeden át a történelem sávos tanítása, jelenleg pedig a heti két órában (általában: csütörtök 6-7. óra) tartott történelem fakultáció.

A fakultáció célja az alap történelemórán tanult ismeretek rendszerezése, átismétlése. Az órákon kiemelten szem előtt tartjuk az érettségi követelményeket – azaz csak azokat a témaköröket ismételjük át, melyek az írásbelin vagy a szóbelin előfordulhatnak.
A diákokat a délutáni foglalkozásokon rendszeresen számonkéréssel (dolgozatokkal) is ösztönözzük a folyamatos tanulásra. Ezek anyagának összeállításakor kiemelt hangsúlyt kapnak a kerettantervi követelmények. A dolgozatok a 11. évfolyamon kifejezetten teszt jellegűek, a 12. évfolyamon pedig a tesztek mellett esszéket is írunk – a gyakorlás céljából.
Természetesen a történelem fakultáció nem csak azoknak a diákoknak nyújt segítséget, akik emelt szinten érettségiznek majd – minden csoportban vannak, akik végül inkább a középszintű érettségit választják.


Dr. Szentgáli Zsolt történelemtanár

 

Digitális kultúra

Frissítve: 2023.08.15.


Nehéz manapság olyan szakmát, foglalkozást választani, amely nem tartalmaz valamilyen szinten digitális kultúrával kapcsolatos ismereteket. Nagyon hasznos tudást szerezhetnek a diákok az digitális kultúra fakultáción, de természetesen az is igaz, hogy ezt a tudományágat nem lehet „meg”tanulni. Az állandóan bővülő, táguló ismereteknek csak az alapjait tanulhatjuk meg a gimnáziumban.


Digitális kultúra tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát lehet tenni, közép és emelt szinten is.

   • • A középszintű érettségire felkészítő digitális kultúra fakultáció a már megtanult ismereteket szilárdítja meg. Feltétlenül szükséges ez a fakultáció minden érettségiző diáknak, hiszen ezen alkalmakkor találkoznak összeszedve minden feladatrésszel, amit az elmúlt években tanultak. Összefoglaló, gyakorló, vizsgakészség fejlesztő szerepe van.

•  Emelt szinten ugyanezek a témák szerepelnek, de új, emelt szintű tartalommal (pl. SQL, Excel adatbázisfüggvények, a Python nyelv összetett feladatai, …). A manapság központi fontosságú programozási ismeretek elsajátítását Gimnáziumunk 9-11. évfolyamán megalapozzuk, és azok számára, akik emelt szintű vizsgát szeretnének tenni, a fakultációs órákon mélyítjük tovább.

A csoportok:
• 11-es, középszintű érettségire készülő csoport(ok) Ha van rá igény, két csoport is indulhat. Az egyik a „rendes” faktos sávban (csütörtökön); a másik olyan napon, amikor harmadik emelt szintű képzésként is föl lehet venni.
• 12-es középszintű érettségire készülő csoport – Azoknak szól, akiknek később jutott az eszébe, hogy szeretnének ebből a tantárgyból rendes (nem előrehozott) középszintű érettségi vizsgát tenni. Ennek az időpontja függ a többi fakultáció idejétől.
• 12-es emeltszintű érettségire készülő csoport.

Az óraszámok:
• középszintű érettségire készülő csoportoknál heti 2 óra (így 11. osztályban tehát az alap 2 órás óraszámhoz + 2 óra/hét)
• emeltszintű érettségire készülő csoportnál heti 4 óra (így 12. osztályban tehát 4 óra/hét).

Sinkó Viktória

 

 

 

Fizika

11. és 12. osztályban is heti 4-4 óra

A fizika emelt szintű érettségi előkészítőt azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik elkötelezettek a fizika iránt és műszaki, vagy az orvosi pályára készülnek. A műszaki felsőoktatáshoz elengedhetetlen az emelt szintű matematika képzés felvétele. Sok felsőfokú intézmény emelt szintű érettségi vizsgát ír elő a bekerüléshez, amit csak azok a diákok tudnak teljesíteni, akik az érettségi előkészítőn részt vesznek. A 11 és a 12. évfolyamon is heti 4 órában folyik a képzés.


A tanulmányokat a 11. évfolyamon a mechanikával kezdjük és minden témakört újra átveszünk, kiegészítve az eddig tanultakat. Természetesen, ha valahol az alapok nagy nehézséget okoztak, akkor azt a részt újra átbeszéljük. Gyakoroljuk a feladatok megoldását, amiből sok házi feladat is van, mert szükség van az ismeretek alapos begyakorlására. Mindemellett önálló kísérletekkel is az elmélyült tudást szeretnénk megalapozni.

Az órát tartó tanárt az Igazgató Úr nevezi ki, a biztos döntés augusztus végére lesz meg.

Az órákat csak félévkor és év végén lehet leadni. Aki leadja, és nincs másik természettudományos előkészítő órája, annak természettudományos fakultáción kell részt venni, és a féléves tananyagból vizsgáznia kell. Az emelt szintű képzés felvétele félévkor és a tanév végén csak vizsgával lehet.

A fizika csoportok száma a jelentkezők számától függ.

Minden komoly érdeklődőt szeretettel várunk.

Fizika munkaközösség.

 

Galilei tette a matematikát a fizika nyelvévé, de a fizika nem képletek halmaza, hanem jelenségek, amelyeket értelmezni és magyarázni kell. A fizika fakultáció ezt segíti. Természetesen gyakoroljuk a feladatokat, az önálló kísérleteket és azok kiértékelését. Az alapórán szerzett tudás nem elegendő a további ismeretek elsajátításához.

A mérnöki pályához elengedhetetlen a matematika és informatikai tudás a fizika mellett. Azok jelentkezzenek a fakultációra, akik ilyen területen szeretnének tovább tanulni.

Orovica Erzsébet fizikatanár

 

 

Kémia

Frissítve: 2024.05.06.

 

Óraszám: 11. és 12. osztályban is heti 4-4 óra

A fakultációra jelentkező diákok természetesen már az új érettségi követelmények szerint fognak vizsgát tenni. Az eddigi információk alapján emelt szinten nincs nagy változás, a középszintű érettségi lett egy kicsit könnyebb. Az egyetemek a legtöbb szakon továbbra is kérik az emeltszintű érettségit. A tematikát és a követelményeket ez alapján állítottuk össze. Szerencsére a fakultáció ideje alatt több új típusú érettségi feladatsor is meg fog jelenni, így jobban fel tudunk készülni az esetleges újdonságokra.

Tematika: a fakultációs órákon 11. osztályban átismételjük a gimnáziumi kémia anyagot (általános kémia, szervetlen kémia, szerves kémia), kiegészítve az emelt szintű érettségihez szükséges ismeretekkel. A rendszerezésen kívül itt számos új anyagrésszel is fogtok találkozni (amelyek az új NAT miatt kimaradtak az alapórás tanmenetből, de az érettségihez nélkülözhetetlenek) Az elméleti anyag áttekintésével párhuzamosan begyakoroljuk a különböző számítási típuspéldákat (pl. termokémia, pH-számítás, kémiai egyensúly, elektrokémia…).

A 12. évfolyamon már inkább az érettségi feladattípusok gyakorlására kerül a fő hangsúly, valamint átnézzük a szóbeli vizsgához szükséges kísérleteket, gyakoroljuk a tételek kidolgozását és a tételfelmondást is. Számolásnál is egyre összetetteb példákkal foglalkozunk, illetve a korábbi évek emelt szintű feladatit oldjuk meg.

Számonkérés: minden héten lesz számonkérés valamilyen formában (tesztsor, kísérletelemzés, számítási feladat…) a nagyobb témakörök végén pedig témazáró dolgozatokat írunk, amelyek már az érettségihez hasonló feladattípusokat tartalmaznak. A 12. évfolyam első félévében egy próbaérettségin is lemérhetitek tudásotokat.

Kiknek ajánljuk a faktot: minden olyan tanulónak, aki olyan felsőoktatási képzésre jelentkezik ahol kötelező az emelt szintű kémia érettségi (pl orvos, gyógyszerész, vegyészmérnök, kémia tanár :-)  ….) Mivel a gimnáziumban a kémia oktatás a 10. évfolyamon befejeződik, a fakultáció nélkül nagyon nehéz sikeres érettségi vizsgát tenni.

Mennyire nehéz a fakt az alapórákhoz képest: sokkal nehezebb. Elsősorban a számolási feladatok tekintetében, ahol a kémiai ismeretek mellett néha komoly matematikai tudásra is szükség van, de az elméleti anyagban is vannak bonyolult, komplex gondolkodást igénylő részek. A faktot ezért elsősorban azoknak javasoljuk, akik alapórán ötösök voltak kémiából.

Somogyi Mihály kémiatanár

 

Biológia

Frissítve: 2024.05.13.

Kinek javasoljuk

A biológia fakultáció megkerülhetetlen azok számára, akik emelt szinten akarnak érettségizni biológiából. Íme azok a tanulmányi területek, ahol a biológia felvételi tárgy, de mindenkinek utána kell néznie, hogy kötelező-e az adott egyetemen az emelt szintű vizsga: általános orvos, fogorvos, állatorvos, agrár szakok, környezetvédelmi mérnök, bionika, gyógytornász, pszichológia, egészségügyi szakok, tanárképzés, biológia alapszak.

Nem javasoljuk annak, aki pusztán azért akar emelt szintre menni, mert szereti a cicákat, kutyákat, lovakat. Ha valaki csak középszinten szeretne érettségizni biológiából, akkor sem érdemes az emelt szintet választania. Neki inkább javasoljuk, hogy az eddigi tanulmányaira építve, a követelményrendszer és a középszintű érettségi feladatsorok gyakorlásával készüljön fel.

Óraszám

Az emelt szintű biológia oktatás 11. és 12. osztályban is heti 4 órában történik.

Hogy egyértelmű legyen, mit kell tudni: tananyag, tankönyvek, segédanyagok

A tananyagot – hasonlóan több neves, akár biológia tagozattal is rendelkező ismert gimnázium gyakorlatához – egy Internetről letölthető, az emelt szintű érettségire eredményesen felkészítő biológia tanár által írt jegyzetek jelentik. Továbbá 11.-ben mindenki ingyen kézhez kapja a Gyűjtemény a Biológia emelt szintű oktatásához című kétkötetes tankönyvet, amit nem kell visszaadni. Használható ábráival és gyakorló feladataival hűen követi az előbb említett jegyzeteket. Az eredményes szóbeli vizsgára segít felkészülni a Maxim Könyvkiadó 130 tétel biológiából c. könyv 2023-as kiadása. Fontos dokumentumunk még az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető 81 oldalas „Részletes érettségi vizsgakövetelmény”. A két tanév folyamán ez utóbbi tematikáját követjük és ebből ismerhető meg a közép- és emelt szintű írásbeli, illetve szóbeli vizsga leírása. Végül fontos szerepet játszik a BioTéka nevű honlap, melyen elérhető az összes eddigi biológia érettségi feladat a megoldásával együtt, mégpedig tematikus rendben.

Tanmenet

A fakultációs órákon átismételjük az alapórákon tanultakat, és erre ráépítjük az emelt szintű többletanyagot. Ilyen például címszavakban, a teljesség igénye nélkül: kromatográfia, stresszfehérjék, PCR-teszt, sejtosztódás szakaszai, prionok, zárvatermők kettős megtermékenyítése, rekombináció, kapcsoltság, extranukleáris öröklődés.

A 11. évfolyam témakörei: a biológia tudománya; fizikai, kémiai alapismeretek; szervetlen és szerves alkotóelemek; az anyagcsere folyamatai; sejtalkotók; vírusok; prokarióták, egysejtű eukarióták, gombák; a növények teste és életműködései; az állatok teste és életműködései; állati szövetek; az állatok viselkedése; egyed feletti szerveződési szintek (ökológia); az ember szervezete I: homeosztázis, kültakaró, mozgás, táplálkozás, légzés.

A 12. évfolyam témakörei: az emberi szervezete II: anyagszállítás; kiválasztás; szabályozás; szaporodás, egyedfejlődés; molekuláris genetika; mendeli genetika; evolúció; ismétlés.

Mikor oldunk meg problémafeladatokat, genetika példákat és lesz-e laborozás, boncolás, mikroszkópozás?

Az fentebb említett internetes jegyzet minden fejezete végén vannak emelt szintű érettségi feladatok megoldással. Ezeket az órán, vagy házi feladatként oldjuk majd meg, mindig az adott tananyaghoz kapcsolódóan. A genetika és populációgenetika példák kiemelkedő fontosságúak lesznek. 11.-ben, amikor a biokémiát, sejtbiológiát tanuljuk, alkalom nyílik laborgyakorlatokra, a szövettannál pedig a mikroszkópok használatára. 12.-ben az első félévben lesz patkányboncolás, egyszer pedig részt vehetünk emberboncoláson is. SOTE partnerségünk keretében szervezetten megyünk a SOTE különböző intézményeibe nyílt napra...

Lobmayer András igh. biológiatanár

 

Földrajz

Frissítve: 2024.05.21.

 

11.o: heti 4 óra --- 12. o - 2 v. 4 óra

Mire jó egyáltalán a földrajz érettségi?

 1. magyar, matek, töri, nyelv mellé mindenkinek kell egy 5. érettségi tantárgy.
 2. számos egyetemi képzésnél számíthat a földrajz érettségi, a bölcsészet- és természettudományi képzésektől kezdve, az agrárképzéseken át a gazdaságtudományi képzésekig.
 3. előrehozott érettségit lehet tenni földrajzból!

Miért éri meg földrajzból előrehozott érettségit tenni?

 1. több idő és energia jut 12. évfolyamon a többi érettségi tárgyra→jobban fognak azok sikerülni J
 2. 11. év végén csak földrajzból érettségizel→több időt és energiát tudsz ráfordítani→szuperül fog sikerülni J
 3. 9. és 10. évfolyamon nagyon jól megtanultad a földrajzot
 4. a földrajz érettségi relatíve könnyű
 5. hátrányai is lehetnek: több időt és energiát kell ráfordítani 11. évfolyamon, miközben a többi tantárgyra is készülni kell

Miért érdemes a földrajz fakultációt választani?

 1. lehet pótolni/feleleveníteni a 7-10. évfolyamos földrajzi ismereteket
 2. középszintű földrajz érettségire kiválóan felkészít
 3. lehetőséget nyújt az emelt szintű földrajz érettségihez, amely szintén nem olyan nehéz (és a továbbtanuláshoz egy emelt szintű érettségi kötelező)
 4. hátrányai is lehetnek: heti minimum plusz négy óra elfoglaltságot jelent, ill. erre is tanulni kell, vannak dolgozatok

Kinek javaslom a földrajz fakultációt?

 1. aki földrajzból legalább négyes átlagú
 2. aki 2025-ben (előrehozott) középszintű földrajz érettségit szeretne tenni
 3. aki 2026-ban emelt szintű földrajz érettségit tervez tenni
 4. aki pótolni szeretné az elmúlt évek földrajzos tanulmányait.

Fölrajz Munkaközösség

  

Hivatalosan a fakultációkról és a "light" faktról

Frissítve:   2023.08.08.

Emelt szintű oktatás

A 11-12. évfolyamon lehet emelt szinten tanulni egy, két vagy három tantárgyat. A 10. évfolyamos diák nehéz dilemmája: milyen tárgyat válasszak? Hát olyat, amiben jó vagy, mert az emelt képzés nem korrepetálás, magas követelmények elé állít, ami feltétlenül hasznos a felsőfokú tanulmányaidhoz. Az egyetemre bejutás föltétele legalább egy emelt szintű érettségi letétele (a művészeti képzés kivételével).

A matekot emelt szinten választók külön tanulják azt a középszintre járó osztálytársaiktól. Magyarból, történelemből, idegen nyelvből, fizikából és biológiából együtt tanul az egész osztály (csoport), erre jön heti két órában az emelt szintű képzés. (Ebben az esetben is csak egy jegyet kap a tanuló az adott tárgyból.) Van olyan tantárgy is – a kémia, az informatika –, melyet az utolsó két tanévben már csak emelt szinten lehet tanulni. Tervezd a jövőd és alapozd meg azt!

A választott órákon a részvétel kötelező. Az emelt szinten változtatni csak félévkor és év végén lehet – a tanév rendjében meghatározott időpontokig.

A természettudományos "Light" fakt

Azok számára a NAT (Nemzeti Alaptanterv) heti két órás kötelező természettudományos képzést ír elő a 11. évfolyamban, akik nem választanak semmiféle természettudományos emelt szintű képzést (Fizika - Kémia - Biológia - Földrajz tárgyakból legalább egyet.)

 
Földrajz - bemutatás - helyi-tanterv.pdf - várható anyag (változhat)

Fizika - bemutatás - témakörök  - várható anyag (változhat)

 

A tantárgyak emelt szinten

Az emelt szintű képzés nélkül nem könnyű emelt szintű érettségit tenni, amely azonban sok esetben elvárt a továbbtanuláshoz, de mindenképp elvárt ahhoz, hogy a választott felsőoktatási intézményben benn is tudj maradni. A képzés természetesen magasabb szinten folyik, mint a tárgy alapórája, azaz az adott tárgyból közepes eredménnyel rendelkezőknek nem érdemes azt választania.

Iskolánk emelt szintű képzést biztosít a következő tantárgyakból (megfelelő számú jelentkező esetén – de ez általában megvan):

Magyar
Történelem
Matematika
Informatika
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz

Minden tanuló az informatika emelt szintet nem számítva legfeljebb két tárgyat vehet fel. Egyetlen, második, vagy akár harmadik emelt szintnek  választható az informatika. Négy emelt szint nem választható - tapasztalat alapján hármat is csak a legjobbak tudtak teljesíteni.

 

A tárgyak beosztása - emelt szinten és a természettudományos "light" fakton

Emelt szint 

 EMELT SZINT 11. évfolyam  12. évfolyam
Magyar +2 +2
Történelem +2 +2
Matematika +4+2 +4+2
Informatika +4 +4 
Fizika  +4 +4 
Kémia  +4  +4
Biológia  +4  +4
Földrajz +4  +4 

 

A matematika tanítása sávos rendszerben történik - vagyis az alapszinten tanulók külön tanulják a matematikát az emelt szinteten tanulóktól. 

Informatikából azok, akik emelt érettségire készülnek: heti 4 óra; a többieknek heti 2 óra. A többi tantárgyból az alap óraszámon túl marad a két óra. 

"Light" fakt

"LIGHT" FAKT 11. évfolyam
ÖSSZ: HETI +2
Fizika: fél év  
Földrajz: fél év  

Egyszerre kettő csoport indul,  az egyik csoport fizikával, a másik földrajzzal kezd.  Félév után váltanak Így mindenki részesül mind mindkét tárgy oktatásában.

Tanügyi oldal

A tanulók munkáját emelt szinten félévi és év végi érdemjeggyel értékeljük, a sávba be nem osztott emelt szintű tantárgyak érdemjegyeit az alap- és emelt óraszámban tanító pedagógusok közösen állapítják meg és egy érdemjegyet kap a diák.

A természettudományos "Light" fakt oktatása 2 csoportban történik: félévig fizikát, félévig földrajzot tanulnak.  A csoportok beosztását az igazgató végzi. Az első félév érdemjegye az addig tanult tantárgy jegyeiből, az év végi a két tantárgy jegyeiből áll össze.

A választott emelt szintű, vagy a természettudományos "light" fakt órák látogatása kötelező, a hiányzások kezelése az alaptantervi órákkal megegyező módon történik.

A választott emelt szint megváltoztatása vagy esetleges leadása csak félévkor és év végén lehetséges. Ezt a szülő, a tanuló és a szaktanár által aláírt írásbeli kérvénnyel kell kérelmezni az igazgatótól az iskola által meghatározott időpontig. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az emelt szintű csoportok létszáma általában min. 12 fő.

Aki 11. évfolyam félévekor úgy ad le természettudományos (Fizika - Kémia - Biológia - Földrajz) emelt szintű képzést, hogy nem marad más természettudományos képzése, annak a fentebb említett "light" fakton kell tovább részt vennie. Ebben az esetben a "light" fakt féléves anyagából osztályozó vizsgát kell tennie, mely beszámít az évvégi jegyébe.

 

Jogkörök

Az emelt szintű képzés indítása a legtöbb esetében az igazgató jogköre.
Így lehet, hogy bizonyos képzés nem indul (túl alacsony számú jelentkezés miatt); illetve az is lehetséges, hogy bizonyos emelt szintű képzésnél létszámkorlátot vezet be. Ekkor a Házirendben szabályozott módon húzza meg a bekerülési küszöböt. Ilyen korlátozásra már volt precedens, és az igazgatónak gazdasági és humánpolitikai szempontok miatt kötelessége fenntartani ezen jogát.  
Naptár
Aktuális | Kovetkező események
ImpresszumAdatkezelési tájékoztató

Minden jog fenntartva © Szent Margit Gimnázium

Tervezte az Unicial